Hjem

Velkommen til Tvedestrand Vekst AS.

Selskapet er et heleiet aksjeselskap av Tvedestrand kommune som har som formål, enten alene eller i samarbeid med andre å erverve arealer, utvikle boligtomter, næringsarealer, industribygg og foreta annen tilrettelegging som fremmer næringsutvikling og bosetting i Tvedestrand kommune

Ta kontakt på telefon 415 50 778 eller besøk oss på Tvedestrand kommunehus torsdager kl 9 -14.

Næringsarealer

A67 – Tvedestrand Næringspark

Attraktiv beliggenhet, langs innfartsåren til Tvedestrand og tett på E-18

Når E18 mellom Tvedestrand og Arendal står ferdig i 2019, åpnes flotte næringsarealer ved innkjørselen til Tvedestrand. Området er totalt på over 250 mål og er tilrettelagt for industri, næring, tjenesteyting og forretninger. De første tomtene er tilgjengelig fra 2018.

A67 Tvedestrand Næringspark er godt tilrettelagt for bedrifter med krav til umiddelbar nærhet til E18, og til effektive logistikkløsninger for moderne løsninger for varetransport. Syv bedrifter er etablert i parken allerede, mange av disse deltar i et regionalt nettverk av teknologi- og produksjonsbedrifter.

  • 20 min til Arendal Havn
  • 2 km til Tvedestrand sentrum
  • 1 time til Kjevik, og 1 ½  time til Torp Sandefjord
  • Topp moderne videregående skole i nærmiljøet
  • Ny barneskole og godt med barnehager
  • Lokalsamfunn med flotte hustomter, unike naturomgivelser og godt oppvekstmiljø
Foto: Atle J. Goutbeek

For ytterligere informasjon se  www.a67.no

Anne Torunn Hvideberg, næringssjef, tlf 909 87 098
anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrand kommunes kommuneplaner, reguleringsplaner og styringsdokumenter, kan du finne her

Boligtomter

Tangenheia Boligfelt

Boligtomter med fantastisk utsikt til sjøen og skjærgården! Et svært attraktivt boligområde med bare 10 minutters gange til Tvedestrand sentrum. Tomtene ligger solrikt til mot vest og er planlagt for leiligheter, rekkehus og eneboliger. Nærheten til sentrum, naturen og sjøen gjør Tangenheia helt unik. Det er mulighet for båtplass like i nærheten – og tiden fra du står og nyter utsikten fra din bolig til du faktisk er ute på skjæra er minimal.

Er du på flyttefot, har du nå en enestående mulighet til å sikre deg en av Sørlandets flotteste tomter. Boligfeltet er under utvikling av Tangenheia AS.

Se mer på tangenheia.no

Oppdatert oversikt over ledige tomter til din nye bolig, finner du her

Båtplasser

Hagefjorden Brygge

Tvedestrand Vekst AS opparbeidet nytt småbåtanlegg, brygge og serviceanlegg med automatisk drivstoffanlegg og kafe, i 2013.

Småbåtanlegget driftes av datterselskapet Hagefjorden Brygge AS.

For spørsmål om bryggeplassene, ta kontakt med oss her

Kveldsola skinner på uterestauranten på Hagefjordbrygga

Har du spørsmål om serviceanlegget med drivstoff, dusjanlegg eller kaféen, ta kontakt med Sørlandet Maritime AS som drifter serviceanlegget. De har ansvaret for den  daglige driften av serviceanlegget på Hagefjorden Brygge.

Foto: Johnny Foss