Båtplasser

Hagefjorden Brygge

Tvedestrand Vekst AS opparbeidet i 2013 nytt småbåtanlegg, brygge og serviceanlegg med automatisk drivstoffanlegg og kafe.  Småbåtanlegget driftes av datterselskapet Hagefjorden Brygge AS.

For spørsmål om bryggeplassene, ta kontakt med oss her

Kveldsola skinner på uterestauranten på Hagefjordbrygga

Har du spørsmål om serviceanlegget med drivstoff, dusjanlegg eller kaféen, ta kontakt med Sørlandet Maritime AS som drifter serviceanlegget.  Sørlandet Maritime har ansvaret for den  daglige driften av serviceanlegget på Hagefjorden Brygge.

Foto: Johnny Foss