Næringsarealer

A67 – Tvedestrand Næringspark

Attraktive næringstomter langs innfartsåren til Tvedestrand og tett på E-18. 

Området er totalt på over 250 mål og er tilrettelagt for industri, næring, tjenesteyting og forretninger.

A67 Tvedestrand Næringspark er godt tilrettelagt for bedrifter med krav til umiddelbar nærhet til E18, og til effektive logistikkløsninger for moderne løsninger for varetransport. 10-12 bedrifter er etablert i parken allerede, og flere av disse deltar i et regionalt nettverk av teknologi- og produksjonsbedrifter. Fra A67 har du:

  • 20 min til Arendal Havn
  • 2 km til Tvedestrand sentrum
  • 1 time til Kjevik, og 1 ½  time til Torp Sandefjord
  • Topp moderne videregående skole i nærmiljøet
  • Ny barneskole og godt med barnehager
  • Lokalsamfunn med flotte hustomter, unike naturomgivelser og godt oppvekstmiljø
Foto: Atle J. Goutbeek

For ytterligere informasjon se  www.a67.no

Eller kontakt Anne Torunn Hvideberg, næringssjef, tlf 909 87 098
anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Tvedestrand kommunes kommuneplaner, reguleringsplaner og styringsdokumenter, kan du finne her