Parkeringsanlegg Persøygard

Til leietakere i parkeringsanlegget på Persøygard – Hagefjorden Brygge AS, samt nye interesserte:

Hagefjorden Brygge AS og Tvedestrand Vekst AS nærmer seg en mulig byggestart på garasjeanlegget. Det betyr at vi nå både kan tilby forskjellige løsninger til eksisterende og nye leietakere. Det skal vi forsøke å gjøre punktvis.

Denne henvendelse er ikke bindene for noen av partene, men vi ønsker å kartlegge den faktiske interessen for parkering. Så fort vi får tilbakemeldinger og oversikt, så vil vi kontakte hver av dere med forslag til kontrakt. Vi legger opp til å lande hele denne prosessen i løpet av 14 dager. Vi må gjennom dette for å sikre oss at det er økonomisk grunnlag for å starte byggingen.

Hvis det blir en overtegning, så vil vi måtte gjennomføre en prioritering av plasser hvor fastboende på øyene vil komme først. Vi må også ta forbehold om tilstrekkelig interesse for leie for at vi kan gjennomføre byggingen.

Vennligst les gjennom og merk av på skjema nederst på siden. Husk at vi trenger navn, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse.

Vi er avhengige av en rask tilbakemelding og har derfor satt svarfrist til senest mandag 6.11.2023

Alle priser er inklusive merverdiavgift.

A: Du leier parkeringsplass i dag og ønsker kun å videreføre det leieforholdet. Din plass vil da bli flyttet opp i 2. etasje av anlegget, uten noen kostnader. Årlig leie videreføres, og din kontrakt vil utløpe i 2037, med rett til fornyelse. (De kontraktene som er knyttet til hyttene i Hagefjorden Panorama har ikke utløpsdato). Kryss av nr. 1 og 2.

Vi planlegger lading på øvre plan, men det avhenger av tilgang på strøm i området. Selve laderen må kjøpes hos vår installatør. Kostnader til installasjon og drift (strøm) må den enkelte betale. Vi kommer tilbake med et tilbud på dette, men fint om du angir ønske om lading med å svare Ja på punkt 7.

B: Du leier parkeringsplass i dag, men ønsker å oppgradere til en plass, under tak, og evt med lading. For en slik plass må det betales kr. 412.500.- i innskudd, mens 50 % av tidligere innskudd fra 2012, kr. 10.000.-, vil gå til fradrag. Årlig leie i tillegg blir kr. 4.375.-. Kryss av nr. 1 og 3.

Vi vil legge opp til lading, men det avhenger av tilgang på strøm i området. Selve laderen må kjøpes hos vår installatør. Kostnader til installasjon og drift (strøm) må den enkelte betale. Vi kommer tilbake med et tilbud på dette, men fint om du angir ønske om lading med å svare Ja på punkt 7.

C: Nye leietakere som vil stå ute på øvre plan blir innskuddet kr. 150.000.- og årlig leie kr. 3.750.- Kryss av nr. 1 og 4.

Vi planlegger lading på øvre plan, men det avhenger av tilgang på strøm i området. Selve laderen må kjøpes hos vår installatør. Kostnader til installasjon og drift (strøm) må den enkelte betale. Vi kommer tilbake med et tilbud på dette, men fint om du angir ønske om lading med å svare Ja på punkt 7.

D: For nye leietakere som vil stå under tak blir innskuddet kr. 412.500.- og årlig leie kr. 4.375.-. Kryss av nr. 1 og 3.

Vi vil legge opp til lading, men det avhenger av tilgang på strøm i området. Selve laderen må kjøpes hos vår installatør. Kostnader til installasjon og drift (strøm) må den enkelte betale. Vi kommer tilbake med et tilbud på dette, men fint om du angir ønske om lading med å svare Ja på punkt 7.

E: For leietakere på øvre plan er det mulig å knytte en bod til parkeringsplassen (innenfor parkeringsplass. Det gjelder 21 av plassene). Ca mål på bod er Areal 6,9 m2 H:1,4m til 0,9m (skråtak) x B:2,4m X D:2,9m. (Se vedlagte skisse Innskudd kr. 37.500 og årlig leie kr. 125.- Kryss av nr. 1 og 5.

F: Boder i 1 etg: Vi vurderer å gjøre om noen parkeringsplasser på første plan til små boder på ca 4- 5 m2 med innskudd ca kr 62.500.- og årlig leie kr. 310.-. Beslutning om dette blir tatt når vi ser interessen for mix mellom parkering/bod. Er du derfor interessert i bod, så merk av i skjema. Kryss av nr. 6, i tillegg til 1 og valgt parkering.

G: Leietid: Alle nye kontrakter vil få en leietid på 25 år med rett til fornyelse dvs til 2049. Fornyelse kan betinge et mindre beløp som følge av oppgraderingsbehov. Ellers videreføres kontraktene. Eksisterende kontrakter fra 2012 som videreføres uendret, vil bli tilbudt forlenget fra dagens fornyelse, som er 2037 til 2049, mot en engangsbetaling på kr. 5.000.-. Kryss av nr. 8 i tillegg til andre valg.

Felles for alle plasser og boder:

 • Det vil bli etablert bom/port med elektronisk adgangskontroll
 • Det vil være individuelle, merkede plasser.
 • Lading vil være avhengig av tilgang på strøm i området (Hagefjorden/Borøy). Fra utbyggers side vil det bli lagt til rette, forutsatt at det er tilgjengelig kapasitet i strømnettet.
 • Alle som melder seg vil få tilsendt en kontrakt til signering. Sammen med signert kontrakt må det innbetales et forskudd på 10 % av Innskudd som settes på sperret konto hos megler/DnB. (Innbetalt forskudd returneres ikke.) Først da er begge parter forpliktet.
 • Resterende innskudd må innbetales før man får tilgang til anlegget og senest innen 1 mnd fra ferdigstillelse.
 • Denne type virksomhet er pålagt mva, så vi må belaste mva både på innskudd og leie.
 • Ferdigstillelse for bruk er forventet innen 1.6. 2024, men kan bli noe tidligere.
 • I de nye kontraktene blir det ikke adgang til videresalg av leiekontrakt, unntatt ved salg av bolig/hytte. Ved annen omsetning går plassen tilbake til utbygger mot utbetaling av gjenstående innskudd. (Avskrives over 25 år)
 • Eksisterende leietakere vil bli prioritert ved tildeling. Utover det vil fastboende bli prioritert. Utbygger må derfor ta forbehold om overtegning.
 • Alle leier bli justert med KPI. Gamle kontrakter justeres hvert 3. år. Nye kontrakter justeres hvert år.
 • Vi ber om at alle spørsmål og henvendelse rettes til post@tvedestrandvekst.no
 • (Vennligst ikke ring oss 😊)

Plantegning, situasjonskart og oversikt over mål bod 2. etg. kan lastes ned under tilbakemeldingsskjemaet.

Tvedestrand 31.10.2023

Hagefjorden Brygge AS

TILBAKEMELDING:

Vennligst meld tilbake innen 6.11.2023.

De vi ikke hører fra av, eksisterende leietakere vil få et uendret leieforhold, dvs. ny plass på øvreplan, til samme betingelser. Vi ber likevel om at ALLE melder tilbake, slik at vi har en god oversikt over de enkelte ønsker.