Parkeringsanlegg Persøygard

Til leietakere og andre interesserte i parkering på «Persøygard».

Hagefjorden Brygge AS har jobbet med å få etablert et parkeringsanlegg i 2 etasjer på parkeringsplassen i veien mot Persøygard.

Vi gikk sist uke ut med et tilbud, som vi har fått mange tilbakemeldinger på, men vi har foreløpig for få interesserte til plass på første plan, dvs under tak, til at det er forsvarlig å starte bygging denne vinteren. 

Vi innser at kort tid til svar, kombinert med en tid med en vanskelig økonomisk situasjon gjør at mange kvier seg for et slikt løft nå. Samtidig forteller tilbakemeldingene at det er et betydelig behov for parkering.

Vi vil derfor:

  • «Kna» prosjektet og se om det kan gjennomføres enklere uten å miste vesentlige egenskaper
  • Vurdere om vi kan etablere alternative veier til finansiering, slik at vi kan ta et lavere innskudd mot økt leie for de som ønsker det
  • Gi bedre informasjon, særlig rundt spørsmålet om «25 års leie», (som i praksis er «evigvarende»), slik at det ikke er noen misforståelser rundt det konseptet.

Vi takker for stor interesse, beholder alle tilbakemeldinger og kontaktadresser, og vil komme tilbake til dere i løpet av første kvartal 2024. 

Dette betyr at parkering sommeren 2024 blir uendret.