Om oss

Tvedestrand Vekst AS er et aksjeselskap heleid av Tvedestrand Kommune.

Selskapets formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og aktivitet i Tvedestrand kommune.

Selskapet skal også engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand Kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling.

Tvedestrand Vekst AS eier Hagefjorden Brygge AS og Grenstøl Industribygg AS og er også medeier i Tangenheia AS.

Styrets sammensetning i alle de heleide selskapene:

Styreleder:  Morten Lindvik

Styremedlemmer:
Geir Horst Søraker
May-Lill Skjeggedal
Camilla Trondsen Solli
Andreas Grimsland