Om oss

Formål:

Tvedestrand Vekst AS er et aksjeselskap heleid av Tvedestrand Kommune.

Selskapets formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og aktivitet i Tvedestrand kommune.

Selskapet skal engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand Kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling.

Tvedestrand Vekst AS eier Hagefjorden Brygge AS og Grenstøl Industribygg AS og er medeier i Tangenheia AS.

Styrets sammensetning:

Styreleder:  Morten Lindvik

Styremedlemmer:
Marianne Landaas
May Britt Lunde
Geir Horst Søraker
Andreas Grimsland